Auginkime draugiškus išradėjus !

5 idėjos ir pavyzdžiai mišriam mokymuisi naudojant 5E modelį

5Idejos_5E_0_jpg-b44ce58f8bf881214e77a9e0d0b0a4d9.jpg Kas yra "mišrus mokymasis?" Mišrus mokymasis tai mokymosi metodas, kuris apima užduotis klasėje... Plačiau

4 žingsniai kaip naudotis LEGO® Education medžiaga, skirta mokymuisi namuose

4Žingsniai_0_jpg-a19a9c4fa1a14a9d8153c10e5f7d305e.jpg Kuo toliau, tuo daugiau mokyklų pereina prie mišraus mokymosi būdo, siųsdami LEGO® Education... Plačiau

5 pagrindinės kokybiško mokymosi Covid-19 metu savybės

5pagrindao_0_jpg-2e390297f2397557627594892324a2d5.jpg Laikotarpiu, kai internetas yra perpildytas paviršutiniškais mokymo patarimais, profesinis... Plačiau

Naujienos

PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“ KVIEČIA DALYVAUTI MOKYMUOSE

2020. 04. 28

Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje“, projekto kodas Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

 Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.

 Projekto tikslinė grupė – švietimo įstaigų (išskyrus privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis yra iš privačių arba komercinių pajamų) darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo savivaldos institucijų dirbantys asmenys, kurių vykdomos funkcijos yra tiesiogiai susiję su projekte įgyvendinamomis veiklomis ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

Projekto veiklos:

1. Tyrimas: Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose.

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinių parengimas ir diegimas.

Projekto rezultatai:

1. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 4000 egz.) ikimokyklinio ugdymo programai diegti.

2. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 1300 egz.) priešmokyklinio ugdymo programai diegti.

3. Apmokyti 285 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai.

4. Apmokyta 190 priešmokyklinio ugdymo pedagogų.

 Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje“ atitinka 2014–2020  m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9  prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.2.1. uždavinį ,,Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“, kuriame pažymima, kad ESF remiamos veiklos sudarys sąlygas atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomus pasenusius ugdymo organizavimo modelius, metodus, ugdymo įrankius, priemones ir turinį.

 Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšos – 1.579.122,00 eurų.

Projekto trukmė: 48 mėnesiai (2018 m. kovo 6 d. – 2022 m. kovo 6 d.).

Informaciją teikia: Edita Maščinskaitė, el. p. edita.mascinskaite@sac.smm.lt , mob. tel. (8 674) 500 68. https://www.nsa.smm.lt/2020/04/28/projektas-inovacijos-vaiku-darzelyje-kviecia-dalyvauti-mokymuose

Daugiau informacijos:

https://www.nsa.smm.lt/2020/04/28/projektas-inovacijos-vaiku-darzelyje-kviecia-dalyvauti-mokymuose/

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/paraiskos_ir_projektai/inovacijos-vaiku-darzelyje

https://www.vdu.lt/cris/cris/project/pj00134

 

 

Partneriai