Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

2020-02-07 įvyko seminaras-dirbtuvės Visagino darželiams

2020. 02. 10

"...Vykusios vaizdžiosios pamokos metu buvo pademonstruota, kaip sudėtingos programavimo sistemos gali būti paprastai ir žaismingai prieinamos net ir ikimokykliniame amžiuje, kaip per žaismingą veiklą kiekvienas vaikas gali patirti sėkmę. Juk žaidimas – tai savaiminis mokymasis, kurio metu pasitelkiama vaizduotė, formuojamas algoritminis mąstymas.

Renginyje dalyvavę savivaldybės švietimo bendruomenės žmonės yra dėkingi savivaldybės vadovams – merui Erlandui Galaguz ir švietimo sritį kuruojančiai mero pavaduotojai Aleksandrai Grigienei už suteiktą galimybę susipažinti su moderniomis ugdymo priemonėmis, gautą kūrybinį impulsą bei padrąsinimą. Labai tikimės, kad bus suteiktos galimybės jau nuo šio rudens įrengti bent po vieną grupę kiekviename Visagino savivaldybės lopšelyje-darželyje kaip techninės kūrybos erdvę, kurioje ugdymas bus įgyvendinamas naudojant „LEGO Education“ sprendimus. O kiekvienas lopšelis-darželis atras ir įgalins savo įstaigose tam pasirengusius ir taip dirbti norinčius pedagogus..."

 

Partneriai