Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

2019-05-08 Mokymai:-dirbtuvės mokytojams, kaip naudoti WeDo 2.0 rinkinius kartu su integruotu vadovėliu Vaivorykštė Tauragės švietimo centre

2019. 05. 01

Specialūs Mokymai:-dirbtuvės mokytojams, kaip naudoti WeDo 2.0 rinkinius kartu su integruotu vadovėliu Vaivorykštė

Programos tikslas

Teorinių žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių formavimas dirbant integruotai.

Susipažinimas su pradinio ugdymo metodikos naujovėmis bei galimybėmis papildyti integruotą ugdymą.

Programos uždaviniai

  • Skatinti mokytojus drąsiau remtis integruoto ugdymo metodika.
  • Supažindinti su konkrečių mokomųjų dalykų integracija.
  • Aptarti integruoto ugdymo apibendrinamųjų projektų galimybes bei svarbą.
  • Pristatyti galimybes naudoti gamtamokslinių tyrimų įrangą integruotame ugdyme.
  • Praktiškai pabandyti susieti formalųjį ir neformalųjį ugdymą remiantis robotika.
  • Pasidalinti mokytojų, dirbančių su integruoto ugdymo vadovėliais, gerąja patirtimi.

Programos turinys (temos, valandos)

Eil.

Nr.

Temos

Valandų skaičius

Atsiskaitymo forma

(parengtas produktas)

1.

Pasaulio pažinimo medžiaga – integruoto ugdymo pagrindas. Dalykinių ir bendrųjų gebėjimų sąsajos

30 min

 

2.

Skaitymo gebėjimų ugdymas mokant integruotai

40 min

 

3.

Apibendrinamųjų projektų realizacija remiantis simuliacinių žaidimų metodika

40 min

 

4.

Gamtamoksliniai tyrimai integruotame ugdyme

40 min

 

5.

Robotika integruotame ugdyme

60 min.

Praktinis užsiėmimas

6.

Apibendrinimas: gerosios patirties pasidalijimas

30 min

 

Iš viso:

240 min

 

  

 

                                

Seminaras skirtas mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Seminaro metu plačiau bus supažindinama su pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, etikos ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Bus aptariami integruotų temų apibendrinamieji projektai, kurių realizacijai siūloma remtis simuliacinių žaidimų metodika. Seminaro metu bus pristatomos naujos galimybės susieti formalųjį ir neformalųjį ugdymą įtraukiant robotiką. Taip pat bus pristatytos idėjos, kaip galima integruotame ugdyme naudoti gamtamokslinių tyrimų priemones, kurios mokyklas turėtų pasiekti dar šiais mokslo metais. Dauguma seminaro metu išsakytų idėjų bus grindžiamos konkrečia medžiaga, esančia integruoto ugdymo vadovėlyje „Vaivorykštė“. Tačiau pateiktos idėjos, veiklos ir priemonės gali būti pritaikomos dirbant be vadovėlio arba su bet kuria kita pradinio ugdymo priemone.

Partneriai