Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

Įgyvendinami trys projektai pagal ES SF priemonę "Kompetencijos LT"

2017. 05. 30 Projektas „IT kompetencijos – 1“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0037) Pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai besivystančios informacinės technologijos (toliau –IT) reikalauja greitai įsisavinti naujausias IT žinias ir jas taikyti, kuriant naujus produktus. Todėl klasterio koordinatorius UAB „Baltic Orbis“ subūrė įmones (privačius juridinius asmenis) ir įgyvendins Informacijos ir ryšių sektorinių kompetencijų ugdymo projektą. Visi projekto partneriai veikdami sektoriuje „Informacija ir ryšiai“ vykdo informacinių paslaugų veiklas, kompiuterių programavimo, konsultacines ir susijusias veiklas. Projekto „IT Kompetencijos – 1“ išskirtinumas – numatyta įgyti specialiąsias IT žinias, susijusias su IT projektų valdymu pagal pagrindines metodologijas, IT įmonių procesų optimizavimu ir kokybės užtikrinimu IT įmonėse, programavimo žinių gilinimu, apimant įvairias programavimo kalbas, Exchange Server 2013, mikrovaldiklių inžinerija.Šis projektas būtinas, siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų IT kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinius gebėjimus. Projekte suplanuoti mokymai taip, kad įmonių darbuotojams būtų sudarytos galimybės gauti aukščiausios kokybės specialiuosius IT mokymus. Daugiau apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/it-kompetencijos-1 ******************Projektas „IT kompetencijos – 2“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0039) Pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai besivystančios informacinės technologijos (toliau –IT) reikalauja greitai įsisavinti naujausias IT žinias ir jas taikyti, kuriant naujus produktus. Todėl klasterio koordinatorius UAB „Baltic Orbis“subūrė įmones (privačius juridinius asmenis) ir įgyvendins Informacijos ir ryšių sektorinių kompetencijų ugdymo projektą. Visi projekto partneriai veikdami sektoriuje „Informacija ir ryšiai“vykdo informacinių paslaugų veiklas, kompiuterių programavimo, konsultacines ir susijusias veiklas. Projekto „IT Kompetencijos – 2“ išskirtinumas – numatyta įgyti specialiąsias IT žinias, susijusias su IT veiklos procesų vadyba pagal pagrindines metodologijas; informacinių sistemų audito ir kontrolės žiniomis (ISACA); UX DIZAINAS žiniomis; Windows operacinės sistemos žiniomis; SharePoint žiniomis; naujausiomis IT žiniomis mokymuose konferencijų metu; žiniomis įvairiuose specialiuosiuose IT mokymuose (Google Adwords, Google Analytics, Word ir Excel profesionalams, IT pardavimo technikos ir kt.) ir mikrovaldiklių jutiklių programavimo žiniomis.Šis projektas būtina, siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų IT kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinius gebėjimus. Projekte suplanuoti mokymai taip, kad įmonių darbuotojams būtų sudarytos galimybės gauti aukščiausios kokybės specialiuosius IT mokymus. Daugiau apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/it-kompetencijos-2 ****************Projektas „IT kompetencijos – 3“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0025 Pasaulyje ir Lietuvoje sparčiai besivystančios informacinės technologijos (toliau –IT) reikalauja greitai įsisavinti naujausias IT žinias ir jas taikyti, kuriant naujus produktus. Todėl klasterio koordinatorius UAB „Baltic Orbis“ subūrė įmones (privačius juridinius asmenis) ir įgyvendins Informacijos ir ryšių sektorinių kompetencijų ugdymo projektą. Visi projekto partneriai veikdami sektoriuje „Informacija ir ryšiai“ vykdo informacinių paslaugų veiklas, kompiuterių programavimo, konsultacines ir susijusias veiklas. Projekto „IT Kompetencijos – 3“ išskirtinumas – numatyta įgyti specialiąsias IT žinias, susijusias su IT SAUGA, programinės įrangos architektūros kūrimu ir testavimu, Linux, Windows Server, SQL server, Oracle, ir mikrovaldiklių programavimu. Šis projektas būtinas, siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų IT kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinius gebėjimus. Projekte suplanuoti mokymai taip, kad įmonių darbuotojams būtų sudarytos galimybės gauti aukščiausios kokybės specialiuosius IT mokymus. Daugiau apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/it-kompetencijos-3

Partneriai