Auginkime draugiškus išradėjus !

Naujienos

Technologinės kūrybos laboratorijos „Robolab“ Telšiuose ir Zarasuose

2015. 07. 29

Baltic Orbis dalyvaudami projekte „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, Telšių ir Zarasų savivaldybių atviruose jaunimo centruose įrengė technologinių įgūdžių ugdymo kampelius, kuriuose sukurta technologinė aplinka naudojant šiuolaikines technologines kūrybos laboratorijas „Robolab“. Remiantis šių laboratorijų principu robotai naudojami kaip motyvacinės priemonės mokymuisi per patirtį ir darbui komandose bei asmeninių kompetencijų ugdymui. 

Kiekviename technologiniame kampelyje buvo apmokyti 2 jaunimo darbuotojai dirbti su 4-10 jaunuolių grupe technologinės kūrybos laboratorijoje. Apmokyti jaunimo darbuotojai 4 mėnesius naudojosi jiems suteikta “Robolab” mokymo metodika ir programomis. Per šį laiką jie suformavo kompetencijas ir įgūdžius toliau savarankiškai kurti mokymo turinį naudojant „Robolab“, skirtą moksleiviams ir kitiems centro lankytojams. 

Programos metu 2 komandos bendradarbiaudamos su verslo atstovais (mentoriais) sukūrė robotus su kuriais varžėsi regioninėse varžybose. Pasiruošimo varžyboms laikotarpiu verslo atstovai aktyviai dalyvavo komandų pasiruošime kaip mentoriai. Jaunimo centruose vyko technologinių gebėjimų ugdymo kaip priemonės verslumo skatinimui pristatymai savivaldybės atstovams. Šių pristatymų metu vyko diskusijos, kurių tikslas bus tobulinti esamą veiklą ir pateikti rekomendacijas šios veiklos integravimui ir tęstinumui savivaldybėse. 

  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija) įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis, (toliau – Projektas), kurio tikslas – stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas. 

 
 

Partneriai