Auginkime draugiškus išradėjus !

Projektai

Aktyviai dalyvaujame tarptautiniuose projektuose ir ieškome partnerių tolesniam bendradarbiavimui 

"PATINKA"

"Patrauklios informacinės technologijos kuria ateitį!” 2013 - 2015 m. - projektas skirtas mokytojams ir moksleiviams Lietuvos regionuose ugdyti kūrybinius įgūdžius naudojant informacines technologijas per STEM temų mokymą. 

"PAKIS"

 „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas Lietuvos savivaldybėse“ 2011 - 1013 m.

"Naujos galimybės"

UAB „Baltic orbis“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Baltic Orbis“ eksporto plėtra“. Projekto metu UAB „Baltic Orbis“ dalyvavo 6 parodose Latvijoje, Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, Baltarusijoje, Lenkijoje.

"Erasmus+"

Baltic Orbis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas  Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 “Coding skill development using robotics for young Europeans” yra sėkmingai vykdomas kartu su partneriais iš Portugalijos, Latvijos ir Lietuvos profesininėmis mokyklomis.

"ProcesasLT"

UAB „Baltic orbis“ sėkmingai įgyvendino ES investicijų projektą, kurio metu įdiegtos ir sertifikuotos vadybos sistemos ISO 14001 ir ISO 27001.

"KompetencijosLT"

Projekto „IT Kompetencijos – 1“ išskirtinumas – numatyta įgyti specialiąsias IT žinias, susijusias su IT projektų valdymu pagal pagrindines metodologijas, IT įmonių procesų optimizavimu ir kokybės užtikrinimu IT įmonėse, programavimo žinių gilinimu, apimant įvairias programavimo kalbas, Exchange Server 2013, mikrovaldiklių inžinerija.

"STEM2RoboticsMethodology"

 „Robotikos akademija“ kartu su partneriais iš Lietuvos ir Norvegijos sukūrė ir praktiškai išbandė „Robotikos technologijomis grįstą mokymosi metodiką“, parengė rekomendacijos metodikai bei „Robotikos technologijomis grįstą STEM mokslų mokymosi gerosios praktikos vadovą“.

"Bricks4Math"

Projekto įgyvendinimo metu siekiama pagerinti ketvirtų klasių mokinių matematikos gebėjimus, taikant inovatyvias Lego Education MoreToMath idėjas. Ši metodika formaliame ugdyme Lietuvoje dar nebuvo taikyta. Projekto metu mokslininkai kartu su mokytojais sukurs metodinę medžiagą III-IV klasei, kaip organizuoti matematiniams tyrinėjimams su Lego skirtas pamokas.

„InoConnect“

Projekto metu dalyvauta penkiuose renginiuose – „Lithuanian ICT sector company mission to South Denmark“, Danijos Karalystė; „Lithuanian ICT sector company mission to Bett Show 2018–2019“, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė; „Outgoing multisectoral company mission of Lithuania SME’s to Latvia“, Latvijos Respublika; „Keep pace with Robotics and China – A Culture Journey to Shanghai for European SMEs in the Sector of Robotics“, Kinijos Liaudies Respublika.

"STEAM2robotics"

Nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d. VšĮ Robotikos Akademija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru įgyvendino projektą „STEAM kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo pagalba taikant robotikos technologijas“. Projekto metu  vaikai pagal savo amžiaus grupę mokėsi robotikos ir programavimo pagrindų. Projekte dalyvavo 77 vaikai iš socialiai pažeidžiamų grupių iš Alytaus, Druskininkų, Mažeikių, Pasvalio, Telšių ir Šakių. Nemokami užsiėmimai suteikė vaikams robotikos žinias, padėjo atskleisti save per techninę kūrybą.

"Language&stem2K4" 

Projekte ,,4 klasės mokinių raštingumo gebėjimų tobulinimas taikant lego metodika grindžiamą integruotą ugdymo turinį" siekiama pagerinti ketvirtų klasių mokinių rašymo įgūdžius, taikant inovatyvias mokymo priemones ,,Lego WeDo 2.0" bei ,,Lego story", kurios dar Lietuvoje nebuvo taikytos formaliajame ugdyme. Projekto metu mokslininkai sukurė metodinę medžiagą mokytojams, kaip organizuoti pamokas sujungiant technologinę dalį (šiuolaikines mokymo priemones), gamtamokslinį-socialinį ugdymo turinį ir rašymo įgūdžių tobulinimą, kuria gali naudotis visi Lietuvos pradinių klasių mokytojai.

"STEM4Kids"

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti numatytus „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše“ (2014) vaikų gebėjimus –iniciatyvumą ir atkaklumą, kūrybiškumą, problemų sprendimą, tyrinėjimą, aplinkos pažinimą, skaičiavimą ir matavimą, mokėjimą mokytis, sakytinę kalbą – taikant inovatyvias LEGO Education metodikos idėjas naudojant STEAM Park ir MAKER priemones.

 

 

 


Partneriai